Czyszczenie wyrobów elektronicznych i ogólnego użytku

Zmywanie zanieczyszczeń

 • Usuwanie topnika
 • Odtłuszczanie metali
 • Palne & Niepalne
 • Luzem & Aerozole
 • Wodne & Rozpuszczalnikowe

Czyszczenie jest istotnym etapem w procesie produkcji elektroniki i jest stosowane od wielu lat w celu usunięcia szkodliwych zanieczyszczeń.

Zanieczyszczenia te stanowią topniki, pozostałości lutów i klejów oraz inne jak kurz i drobne odpadki pochodzące z różnych etapów wytwarzania płytek PCB.

Więcej > Wybór produktów > Katalogi produktów >

Celem czyszczenia, zwłaszcza w szybko rozwijającym się przemyśle elektronicznym, jest istotne wydłużenie żywotności płytek PCB poprzez zapewnienie dobrej oporności powierzchniowej i zapobieganie upływom prądu skutkujących awariami płytek. Na rozwijającym się rynku nowoczesnej elektroniki i zwiększjącej się miniaturyzacji wyrobów wymogi dotyczące wysokiej ich jakości i niezawodności są większe niz kiedykolwiek. Dobra izolacja elektryczna oraz adhezja lakierów i żywic hermetyzujących jest uzależniona od czystości płytek.

Czyszczenie wymagane jest na wielu etapach produkcji; przed stosowaniem szablonów i lutowaniem, po stosowaniu szablonów w celu usunięcia nadmiaru pasty/kleju i po lutowaniu w celu usuniecia pozostałości topnika i nadmiaru lutu.

Obecnie wielu producentów przestawia się na procesy tzw. "non clean", sugerujące jakoby czyszczenie po lutowaniu nie byłoby już wymagane. W procesie "no clean" zawartość części stałych w topnikach jest niższa niż w topnikach tradycyjnych, jednakże zawierają one ciągle kalafonię i aktywatory. Takie pozostałości wraz z innymi zanieczyszczeniami, nagromadzonymi w związku z brakiem etapu czyszczenia, mogłyby powodować problemy z adhezją i pogarszać efekt ochronny lakierów i żywic zalewowych. Można zatem stwierdzić, że nawet pomimo postepów nowych technologii takich jak stosowanie topników "no clean", czyszcenie jest ciągle istotnym wieloetapowym procesem w przemyśle elektronicznym.

W końcu, proces czyszczenia jest wymagany w celu usunięcia lakierów i klejów w czynnościach naprawczych przy czyszczeniu pojedyńczych elementów i konserwacji linii produkcyjnych.

Czyszczenie wyrobów elektronicznych i ogólnego użytku

Niepalne śrdki rozpuszczalnikowe

ROC - Środek do czyszczenia urządzeń

ROC
Środek do czyszczenia urządzeń "reflow"

500ml - 25 Litrów

Kod produktu: ROC500ML - ROC25L


Micro-emulsja o specyficznym składzie do czyszczenia pieców i urządzeń lutowniczych na fali z pozostałości topników wszelkiego typu. Jest również przydatna do wszelkich operacji odtłuszczajacych. Regularne jej stosowanie zapobiega nagromadzaniu się skoncentrowanego topnika.


Własności podstawowe:
 • Micro-emulsja o specyficznym składzie do czyszczenia pieców i urządzeń "reflow" z pozostałości topników wszelkiego typu.
 • Jest również przydatna do wszelkich operacji odtłuszczajacych.
 • Regularne jej stosowanie zapobiega nagromadzaniu się skoncentrowanego topnika.
 • Wspomaga efektywną pracę urządzeń.
 • Zawiera inhibitor korozji.
 • Niska toksyczność. Nie palny, o nieznacznym zapachu.

Karty techniczne produktu:
ROC (tds) Ściągnij
048-ROC-SDS548 (msds) Ściągnij